foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Ваннаставно особље које ради у нашој школи:

Име и презиме

Врста  стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

 

% ангажовања у школи

% ангажов.  другој школи

Надежда Босиљчић

Професор  разредне наставе

Директор

30

ДА

100%

/

Марија Вејновић

Дипломирани педагог

Педагог

10

ДА

100%

 

Миљка Обреновић

Економиста

Шеф рачуноводства

25

НЕ

 

50%

Музичка школа

 

Биљана

Анђић

дипломирани правник

Секретар

13

ДА

50%

Богосав Јанковић, Кремна

Љуба Милојевић

економски техничар

Обрачунски радник-благајник (остали послови)

22

НЕ

50%

Прва основна школа

Горан Цицварић

средња школа

Домар

18

НЕ

100%

/

Александар Ристановић

средња  школа

Ложач

22

НЕ

100%

/

Драгина Савић

други степен сс

Помоћни радник

37

НЕ

100%

/

Зоран Цвијовић

средња школа

Ложач, помоћни радник

6

НЕ

100%

/

Марина Симовић

основна школа

Помоћни радник

18

НЕ

100%

/

Далиборка Старчевић

основна школа

Помоћни радник

14

НЕ

100%

/

Лана Ристановић

Кувар

Кувар, помоћни радник

8

НЕ

100%

/