foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Oбавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. Све установе образовања и васпитања су у обавези да систематски и континуирано планирају активности превенције насиља и дискриминације у оквиру програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације. С тим у вези, неопходно је да своје запослене у установама образовања и васпитања, родитеље и ученике информишете о раду и улози Националне платформе Чувам те и позовете своје запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу,  а да школе користе постављене едукативне материјале у раду са ученицима и родитељима.

            Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Платформи можете приступити на сајту https://www.cuvamte.gov.rs/

 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Ужицу издавач је приручника за наставнике "Зелени задатак на сваком часу". Ауторке приручникавсу Милева Рогић и Душица Ристовић. Први део приручника садржи податке о  актуелним еколошким темама. У другом делу су еколошки задаци из различитих наставних предмета -  историје, географије, енглеског и српског језика, грађанског васпитања, техничког образовања, хемије, физике и биологије. У изради задатака учествовало је 35 наставника основних школа из Ужица и Чајетине. Наставница биологије наше школе Ана Пауновић Обрадовић и наставница физике Ивана Вуковић учествовале су у изради екилошких задатака у другом делу приручника.

 Линк са сликама из РЦУ