foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

Име и презиме

Врста стручне Спреме

Предметкоји предаје

Године радног стажа

Лиценца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој)

Мирјана Милојевић

Наставник раз. наставе

разредна настава

 

28

ДА

 

100%

 

/

Иван Филиповић

Професор разредне наставе

разредна настава

36

ДА

100%

 

/

Милан Весовић

Наставник разредне наставе

разредна настава

34

ДА

100%

 

/

Душан Глоговац

Професор разредне наставе

разредна настава

 

32

ДА

100%

 

/

Снежана Грбић

Професор разредне наставе

разредна настава

23

ДА

100%

 

/

Драга Савић

Професор разредне наставе

разредна настава

8

ДА

100%

 

/

Слађана Рогић

Професор разредне наставе

разредна настава

1

НЕ

100%

 

/

Александра Јокић

Наставник српског језика

српски језик, библиотека

30

ДА

100%

 

/

Срђан Ковачевић

Професор српског језика

српски језик,библиотека

18

ДА

100%

 

/

Весна

Петковић

Професор енглеског језика

енглески језик, библиотека

12

ДА

100%

 

/

Владан Цицварић

Професор разредне наставе

енглески језик

15

ДА

60%

Сирогојно 40%

Милош Рацић

Професор историје

историја

14

ДА

35%

Слободан Секулић,

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија, грађанско васпитање

15

ДА

80%

Уметничка школа

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

биологија

17

ДА

80%

20% Основна школа М.М.Луне Каран

Светлана Буквић

Наставник економике домаћинста и хемије

хемија,

23

ДА

40%

Прва основна 60%

Тања Конатар

Наставник физичког васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.васпитање

27

ДА

100%

/

Горан Гардић

Професор техничког образовања

 техника и техн. информ.и рач.

13

ДА

100%

-

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

13

НЕ

20%

Сирогојно

Зорица Ивковић

Мастер васпитач у предшколским установама

васпитач

17

ДА

100%

 

/

Ана Лазић

Мастер ликовни уметник- вајар

ликовна култура

2

НЕ

25%

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

руски језик

17

ДА

89%

Стари град 11%

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

6

НЕ

100%

-

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

17

ДА

15%

Алексаса Дејовић Севојно 85%

Милан Антониијевић

Професор ликовне уметности

Ликовна култура

13

ДА

10%

Богосав Јанковић

Стари град 90%

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

Физичко и здравствено васпитање,

Изабрани спорт

8

ДА

20%

-

Ивана Вуковић

Професор разредне наставе

Физика

Библиотека

5

НЕ

66%

-

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика

Математика

35

ДА

99%

-

Звјездана Мијаиловић

Дипломирани географ

Грађанско васпитање , историја, информатика

10

ДА

55%

Богосав Јанковић 40%

Слађана Рогић

Професор разредне наставе

Музиичка култура

2

НЕ

50%

-

Светлана Чегањац

Прфесор историје

Историја

21

ДА

30%

Нада Матић, Миодраг Миловановић Каран