foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

Име ипрезиме

Врста

СтручнеСпреме

Предмет

који предаје

Годинерадногстажа

Лиценца

% ангаж. ушколи

%

ангаж. удругојшколи(којој)

МирјанаМилојевић

Наставникразредне наставе

разредна настава

30

ДА

100%

/

ИванФилиповић

Професорразредненаставе

разредна настава

38

ДА

100%

/

ДушанГлоговац

Професорразредненаставе

разредна настава

34

ДА

100%

/

Драга

Савић

Професорразредненаставе

разредна настава

10

ДА

100%

/

АлександраЈокић

Наставниксрпскогјезика

српскијезик, библиотека

32

ДА

100%

/

СрђанКовачевић

Професорсрпскогјезика

српскијезик,

библиотека

20

ДА

100%

/

Весна

Петковић

Професоренглескогјезика

енглески

језик

14

ДА

79%

Уметн. школа 20%

ВладанЦицварић

Професорразредненаставе

енглескијезик

17

ДА

40%

Сирогојно40%

Пета осн. 20%

МилошРацић

Професористорије

историја

16

ДА

35%

СлободанСекулић 65%

ЈелисаветаГавовић

Дипломиранигеограф

географијаграђансковаспитање

17

ДА

80%

Уметн.школа 20%

АнаПауновић

Дипломиранибиолог

биологија

19

ДА

80%

М.М. Луне 20%

СветланаБуквић

Наставникхемије

хемија

25

ДА

40%

Прваосновна60%

 

Тања Конатар

Наставникфизичкогваспитања

физичковаспитање,

29

ДА

100%

/

ЗоранТодић

Вероучитељ

версканастава

15

НЕ

40%

Сирогојно

ДаницаЧитаковић

Мастерликовни уметник

ликовна култура, ТиТ

4

НЕ

75%

(породиљско боловање)

ДушкоМијаиловић

Дипломиранипрофесоррускогјезика

рускијезик

19

ДА

89%

Стариград11%

Светлана Сокић

Професорразредненаставе

Математика,библиотека

8

НЕ

100%

-

ГоранМарковић

Дипломираниграфичарликовнеуметности

Ликовнакултура

19

ДА

15%

Алекса Дејовић      85%

ВладимирТуцовић

Професорфизичкогваспитања

физ.издр. васпитање, ТиТ

10

ДА

50%

-

ИванаВуковић

Професорразредненаставе

Физика, Енглески језик,

Помоћникдиректра

7

НЕ

80%

-

МиленкаМаринковић

Професорразредненаставе

Математика Библиотека

37

ДА

99%

-

ЗвјезданаМијаиловић

Дипломиранигеограф

Грађансковаспитање,историја,ТиТ,

Физика

12

ДА

35%

Богосав Јанковић40%

Пета основна 20%

МаријаГлишић

Професорразредненаставе

Музиичкакултура,

Библиотека

2

НЕ

67%

-

СветланаЧегањац

Прфесористорије

Историја

23

ДА

30%

Нада Матић, М.М. Луне

Софија Стојковић Јовановић

Професор разредне  наставе

Ликовна култура

 

 

35%

Прва основна