foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Ваннаставно особље које ради у нашој школи:

 

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

 

Послови на којима ради

Године радног стажа

 

Лиценца

%

ангаж.

у школи

%

ангажов.

другој школи

Надежда Босиљчић

Професор разредне

наставе

 

директор

 

31

 

ДА

 

100%

 

/

Јелена Масал

мастер педагог

 

педагог

 

4

 

НЕ

 

100%

 

/

Миљка Обреновић

 

економиста

 

шеф рачуноводства

 

26

 

НЕ

 

50%

Музичка школа 50%

Биљана Анђић

дипл. правник

 секретар

 

14

 

ДА

 

50%

Пета

основна 50%

 

Љуба Милојевић

 

економски техничар

обрачунски радник- благајник

(осталипослови)

 

23

 

НЕ

 

50%

Прва основна 50%

Горан Цицварић

средња школа

 

домар

 

19

 

НЕ

 

100%

 

/

Александар Ристановић

средња школа

 

ложач

 

23

 

НЕ

 

100%

 

/

Верица Тодорић

први степен

помоћни радник

 

3

 

НЕ

 

100%

 

/

Зоран Цвијовић

средња школа

ложач, помоћни радник

 

7

 

НЕ

 

100%

 

/

Марина Симовић

основна школа

помоћни радник

 

19

 

НЕ

 

100%

 

/

Далиборка Старчевић

основна школа

помоћни радник

 

15

 

НЕ

 

100%

 

/

Лана Ристановић

 

кувар

кувар, помоћни радник

 

9

 

НЕ

 

100%

 

/