foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

Име и презиме

Врста стр. Спреме

Предмети који предаје

Год.

рад. стажа

Лиценца

%

ангажо. у школи

%

ангажовања у  другој школи (којој)

Мирјана Милојевић

Наставник раз. наставе

разредна настава

 

26

ДА

 

100%

 

/

Иван Филиповић

Професор раз. наставе

разредна настава

35

ДА

100%

 

/

Милан Весовић

Наставник раз. наставе

разредна настава

33

ДА

100%

 

/

Душан Глоговац

Професор  раз. наставе

разредна настава

 

31

ДА

100%

 

/

Снежана Грбић

Професор раз. наставе

разредна настава

22

ДА

100%

 

/

Драга Савић

Професор раз. наставе

разредна настава

7

ДА

100%

 

/

Слађана Рогић

Професор раз. наставе

разредна настава

0

НЕ

100%

 

/

Александра Јокић

Наставник срп. језика

српски језик, библиотека

29

ДА

100%

 

/

Срђан Ковачевић

Професор срп. језика

српски језик,библиотека

17

ДА

100%

 

/

Весна

Дедић

Професор енгл. језика

енглески језик, библиотека

11

ДА

100%

 

/

Владан Цицварић

Професор раз. наставе

енглески језик

14

ДА

60%

Сирогојно 40%

Марко Јовановић

Професор географије и информатике

информатика и рачунарство

2

НЕ

30%

Техничка школа

Милош Рацић

Професор историје

историја

13

ДА

35%

Слободан Секулић, Прва основна школа

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија, грађанско васпитање

14

ДА

80%

Уметничка школа

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

биологија

16

ДА

80%

20% Основна школа М.М.Луне Каран

Светлана Буквић

Наставник екон.домаћинста и хемије

хемија,  библиотека

22

ДА

40%

Прва основна 60%

Тања Конатар

Наставник физ. васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.васпитање

26

ДА

100%

/

Радивоје

Ђокић

Професор техничког образовања

техничко и информатичко образовање, техника и технологија

16

ДА

30%

Прва основна 40%, ,,М.М. Луне Каран 30%

Горан Гардић

Проф. тех. образовања

техничко и информ. образовање, техника и техн. информ.и рач.

12

ДА

55%

45% ОШ „Б. Јанковић“ Кремна

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

12

НЕ

20%

Сирогојно

Зорица Ивковић

Васпитач у предшк. установама

васпитач

16

ДА

100%

 

/

Даница

Пецовић

Мастер ликовни уметник- сликар

ликовна култура, цртање, сликање, вајање,музичка култура

6

НЕ

80%

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

руски језик

16

ДА

89%

Стари град 11%

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

5

НЕ

100%

 

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

16

ДА

15%

Алексаса Дејовић Севојно 85%

Милан Антониијевић

Професор ликовне уметности

Ликовна култура

12

ДА

10%

Богосав Јанковић

Стари град 90%

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

Физичко и здравствено васпитање,

Изабрани спорт

7

ДА

20%

 

Ивана Вуковић

Професор разредне наставе

Физика

Библиотека

4

НЕ

66%

 

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика

Математика

34

ДА

99%

 

Звјездана Мијаиловић

Дипломирани географ

Грађанско васпитање , историја

 

13

ДА

30%

Богосав Јанковић 20%