foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Наставно особље у нашој школи

Име и презиме

Врста стр. Спреме

Предмети који предаје

Год.

рад. стажа

Лиценца

%

ангажо. у школи

Мирјана Милојевић

Наставник раз. наставе

разредна настава

 

25

ДА

 

100%

 

Иван Филиповић

Професор раз. наставе

разредна настава

34

ДА

100%

 

Милан Весовић

Наставник раз. наставе

разредна настава

32

ДА

100%

 

Душан Глоговац

Професор  раз. наставе

разредна настава

 

30

ДА

100%

 

Славица Дрчелић

Професор раз. наставе

разредна настава

20

ДА

100%

 

Снежана Грбић

Професор раз. наставе

разредна настава

21

ДА

100%

 

Драга Савић

Професор раз. наставе

разредна настава

6

НЕ

100%

 

Александра Јокић

Наставник срп. језика

српски језик, библиотека

28

ДА

100%

 

Срђан Ковачевић

Професор срп. језика

српски језик,библиотека

16

ДА

100%

 

Весна

Дедић

Професор енгл. језика

енглески језик

10

ДА

99%

 

Владан Цицварић

Професор раз. наставе

енглески језик

13

ДА

60%

Марко Јовановић

Професор географије и информатике

информатика и рачунарство

1

НЕ

15%

Милош Рацић

Професор историје

историја, свак. живот у прошлости

12

ДА

80%

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија, грађанско васпитање

13

ДА

80%

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

биологија

15

ДА

80%

Светлана Буквић

Наставник екон.домаћинста и хемије

хемија

21

ДА

40%

Тања Конатар

Наставник физ. васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.васпитање

25

ДА

100%

Радивоје

Ђокић

Професор техничког образовања

техничко и информатичко образовање, техника и технологија

15

ДА

30%

Горан Гардић

Проф. тех. образовања

техничко и информ. образовање, техника и техн. информ.и рач.

11

ДА

55%

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

11

НЕ

25%

Зорица Ивковић

Васпитач у предшк. установама

васпитач

15

ДА

100%

 

Даница

Пецовић

Мастер ликовни уметник- сликар

ликовна култура, цртање, сликање, вајање,музичка култура

5

НЕ

55%

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

руски језик

15

ДА

89%

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

4

НЕ

100%

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

15

ДА

15%

Милан Антониијевић

Професор ликовне уметности

Ликовна култура

11

ДА

10%

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање-изабрани спорт, муз.култура

6

ДА

45%

Ивана Вуковић

Професор разредне наставе

Физика

Библиотека

3

НЕ

77%

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика

Математика

33

ДА

99%

Звјездана Мијаиловић

Дипломирани географ

Грађанско васпитање

Свакодневни живот у  прошлости

12

ДА

20%