foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player

Ваннаставно особље које ради у нашој школи:

Име и презиме
Врста стр. спреме
Послови на којима ради
Надежда Босиљчић
професор разредне наставе
Директор
Миљка Обреновић
економиста
Шеф рачуноводства, административни радник
Биљана Анђић
дипломирани правник
Секретар
Љуба Милојевић
економски техничар
Обрачунски радник-благајник
Горан Цицварић
средња школа
Домар-помоћни радник
Александар Ристановић
основна школа
Ложач
Драгина Савић
основна школа
Помоћни радник
Зоран Цвијовић
основна школа
Помоћни радник
Марина Симовић
основна школа
Помоћни радник
Далиборка Старчевић
основна школа
Помоћни радник
Лана Ристановић
кувар
Кувар,помоћни радник