Ваннаставно особље које ради у нашој школи:

Име и презиме

Врста  стручне спреме

Послови на којима ради

Године радног стажа

Лиценца

 

% ангажовања у школи

% ангажов.  другој школи

Надежда Босиљчић

Професор  разредне наставе

Директор

30

ДА

100%

/

Марија Вејновић

Дипломирани педагог

Педагог

10

ДА

100%

 

Миљка Обреновић

Економиста

Шеф рачуноводства

25

НЕ

 

50%

Музичка школа

 

Биљана

Анђић

дипломирани правник

Секретар

13

ДА

50%

Богосав Јанковић, Кремна

Љуба Милојевић

економски техничар

Обрачунски радник-благајник (остали послови)

22

НЕ

50%

Прва основна школа

Горан Цицварић

средња школа

Домар

18

НЕ

100%

/

Александар Ристановић

средња  школа

Ложач

22

НЕ

100%

/

Драгина Савић

други степен сс

Помоћни радник

37

НЕ

100%

/

Зоран Цвијовић

средња школа

Ложач, помоћни радник

6

НЕ

100%

/

Марина Симовић

основна школа

Помоћни радник

18

НЕ

100%

/

Далиборка Старчевић

основна школа

Помоћни радник

14

НЕ

100%

/

Лана Ристановић

Кувар

Кувар, помоћни радник

8

НЕ

100%

/