Наставно особље у нашој школи

Име и презиме

Врста стручне Спреме

Предметкоји предаје

Године радног стажа

Лиценца

% ангажо. у школи

% ангажовања у  другој школи (којој)

Мирјана Милојевић

Наставник раз. наставе

разредна настава

 

28

ДА

 

100%

 

/

Иван Филиповић

Професор разредне наставе

разредна настава

36

ДА

100%

 

/

Милан Весовић

Наставник разредне наставе

разредна настава

34

ДА

100%

 

/

Душан Глоговац

Професор разредне наставе

разредна настава

 

32

ДА

100%

 

/

Снежана Грбић

Професор разредне наставе

разредна настава

23

ДА

100%

 

/

Драга Савић

Професор разредне наставе

разредна настава

8

ДА

100%

 

/

Слађана Рогић

Професор разредне наставе

разредна настава

1

НЕ

100%

 

/

Александра Јокић

Наставник српског језика

српски језик, библиотека

30

ДА

100%

 

/

Срђан Ковачевић

Професор српског језика

српски језик,библиотека

18

ДА

100%

 

/

Весна

Петковић

Професор енглеског језика

енглески језик, библиотека

12

ДА

100%

 

/

Владан Цицварић

Професор разредне наставе

енглески језик

15

ДА

60%

Сирогојно 40%

Милош Рацић

Професор историје

историја

14

ДА

35%

Слободан Секулић,

Јелисавета Гавовић

Дипломирани географ

географија, грађанско васпитање

15

ДА

80%

Уметничка школа

Ана Пауновић

Дипломирани биолог

биологија

17

ДА

80%

20% Основна школа М.М.Луне Каран

Светлана Буквић

Наставник економике домаћинста и хемије

хемија,

23

ДА

40%

Прва основна 60%

Тања Конатар

Наставник физичког васпитања

физичко васпитање, физ.и здр.васпитање

27

ДА

100%

/

Горан Гардић

Професор техничког образовања

 техника и техн. информ.и рач.

13

ДА

100%

-

Зоран Тодић

Вероучитељ

верска настава

13

НЕ

20%

Сирогојно

Зорица Ивковић

Мастер васпитач у предшколским установама

васпитач

17

ДА

100%

 

/

Ана Лазић

Мастер ликовни уметник- вајар

ликовна култура

2

НЕ

25%

 

Душко Мијаиловић

Дипломирани професор руског језика

руски језик

17

ДА

89%

Стари град 11%

Светлана Сокић

Професор разредне наставе

Математика, библиотека

6

НЕ

100%

-

Горан Марковић

Дипломирани графичар ликовне уметности

Ликовна култура

17

ДА

15%

Алексаса Дејовић Севојно 85%

Милан Антониијевић

Професор ликовне уметности

Ликовна култура

13

ДА

10%

Богосав Јанковић

Стари град 90%

Владимир Туцовић

Професор физичког васпитања

Физичко и здравствено васпитање,

Изабрани спорт

8

ДА

20%

-

Ивана Вуковић

Професор разредне наставе

Физика

Библиотека

5

НЕ

66%

-

Миленка Маринковић

Професор разредне наставе

Физика

Математика

35

ДА

99%

-

Звјездана Мијаиловић

Дипломирани географ

Грађанско васпитање , историја, информатика

10

ДА

55%

Богосав Јанковић 40%

Слађана Рогић

Професор разредне наставе

Музиичка култура

2

НЕ

50%

-

Светлана Чегањац

Прфесор историје

Историја

21

ДА

30%

Нада Матић, Миодраг Миловановић Каран