Матична школа у Равнима

 Ове школске године није формирана припремна предшколска група. Даца су прикључена учитељици у ИО Дрежник.