Матична школа у Равнима

Први разред: Иван Филиповић, наставник разредне наставе

Други и четврти разред: Милан Весовић, наставник разредне наста

Трећи  разред: Душан Глоговац, професор разредне наставе

 

Издвојено одељење Дрежник

Први и трећи разред: Снежана Грбић, наставник разредне наставе

Други и четврти разред: Мирјана Милојевић, наставник разредне наставе

 

Издвојено одељење Дрежник

Први, други и четврти разред: Драга Савић