ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

АНЕКС ГПРШ 1

АНЕКС ГПРШ 2

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2022/2023. ГОДИНЕ

1. РАЗРЕД

2. РАЗРЕД

3. РАЗРЕД

4. РАЗРЕД

5. РАЗРЕД

6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД

8. РАЗРЕД

ПРИЛОГ