ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАВНИ

РАЗВОЈНИ ПЛАН

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2022/2023. ГОДИНЕ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 1. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 3. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 4. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 5. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 6. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 7. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 8. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИЛОЗИ

АНЕКС НА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ