Име и презиме
Руководилац
Ивана Вуковић
БИБЛИОТЕЧКА  СЕКЦИЈА
Горан Гардић
МАКЕТАРСКО - МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА
Даница Пецовић
ЛИКОВНА  СЕКЦИЈА
Тања Конатар
СПОРТСКА - ФУДБАЛСКА  СЕКЦИЈА
Ана Пауновић
ЕКОЛОШКА  СЕКЦИЈА
Александра Јокић
ЛИТЕРАРНО - РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА
Срђан Ковачевић
ЦРВЕНИ  КРСТ

Руководилац организације:

Биљана Анђић.

 
ДЕЧЈИ САВЕЗ

Руководилац организације:
Зоран Тодић, Славица Дрчелић.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

ОБУКА ВОЗАЧА ТЕСТОВИ
АУТОШКОЛА Л
ИТАБЛИЦЕ ТЕСТОВИ
ТЕСТОВИ АУТОШКОЛА