foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player
ЛИНК КА ДОКУМЕНТУ
Додатно објашњење о оцењивању ученика у основној школи (први циклус)
У Упутству за основне школе које сте добили, у поглављу 2.4. Оцењивање ученика, ближе су објашњени приступи у оцењивању ученика до краја првог полугодишта. Део поглавља у којем се наводи да се сви писмени задаци и писмене провере дуже од 15 минута реализују у школи, односи се на ученике првог циклуса, јер се само за ове ученике непосредан образовно-васпитни рад остварује у школи до 18. децембра 2020. године.