foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player
У току месеца марта ученици 1. разреда ИО Дрежник су се у оквиру пројекта "Еколошка патрола"  бавили екологијом.
1. фаза       
Родитељи су обавештени о плановима за пројекат и материјалу потребном за рад. Замољени су да набаве и доставе табле од дрвета погодне за рад у декупаж  техници као и део материјала потребног за израду еколошких порука према својим могућностима. На часу је ученицима објашњен поступак украшавања предмета у декупаж техником. Ученици су изабрали мотиве  који им се допадају  и према упутствима учитељице украсили припремљене табле.  Као задатак за наредни час одређено је да се у литератури и на интернету информишу о штетним последицама људског деловања на природу и да занимљиве податке припреме за даљи рад.

ЛИНК СА СЛИКАМА

 

 2.фаза

Са ученицима је разговарано о штетном утицају човека на природу. Ученици су износили занимљиве чињенице. Затим је извршен избор на основу прикупљеног материјала. Формулисане су еколошке поруке и исписане на таблама припремљеним на претходном часу. Након тога су табле прелакиране лаком на воденој бази.

 ЛИНК СА СЛИКАМА

3. фаза
Учитељица је  унапред договорила посету продавници, амбуланти и апотеци са одговорним лицима.  На закључном часу пројекта ученици су посетили наведена места и на поклон понели табле са пригодним  еколошким порукама. Уз дозволу су табле изложене на видно место. Помоћ нам је пружио домар школе Зоран Цвијовић. Преостале табле изложене су у холу школе. 

 ЛИНК СА СЛИКАМА