foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" РАВНИ

Get Adobe Flash player
Током  јануара 2019. године у оквиру пројектне наставе у ИО Дрежник ученици првог разреда стекли   су много нових знања о аутомобилима у оквиру теме "Радионица за аутомобиле".  Циљ пројекта је био да ученици открију својства материјала која одређују њихову употребну вредност у свакодневном животу.  Пројекат је трајао три недеље и реализовао се у оквиру три школска часа.

1. час

На почетку је вођен разговор како је путовање у прошлости  било напорно, дуготрајно  и повезано са многим опасностима. Људи су настојали да путовање олакшају, учине безбднијим и бржим па је тако дошло до настанка аутомобила. Они у почетку нису изгледали као данас. Ученицима је је подељен наставни листић на коме је приказан изглед аутомобила кроз историју.  Након тога  ученици су на рачунару погледали презентацију „Аутомобили“ у Power point  на интернету (https://www.slideshare.net/anatodorovic589/automobili-prezentacija ). Презентација објашњава начин функционисања аутомобила. Ученици су постављали питања.
Након разговора и провере утиска, подељени су наставни листићи који се односе на делове аутомобила.  На једном су означени делови аутомобила. Разговарано је о томе који су им делови познати и чему служе. На другом наставном листићу је проверавано колико познају делове аутомобила.  
У завршном делу ученици су решавали забавне енигматске задатке са тематиком аутомобила (спајање тачкица и лавиринти). 

 

Изглед наставних листића

 ЛИНК СА СЛИКАМА 

 

ЛИНК СА СЛИКАМА РАДОВА УЧЕНИКА

 

2. час

На овом часу ученици су израђивали фигурице аутомобила од пластелина. Уз рад  се разговарало  о материјалима за израду аутомобила. Ученицима је показан модел аутомобила на коме су усмено означавали делове и објашњавали начин рада. 

ЛИНК СА СЛИКАМА РАДОВА УЧЕНИКА

 

3. час

Уз одобрење и сагласност родитеља организована је посета аутомеханичарској радњи Драгана Даничића која је некада пословала  у Дрежнику. Радња је данас затворена, али су ученици добили могућност да се упознају са опремом, алатима и начином рада аутомеханичара. Кроз разговор са аутомеханичарем ученици су сазнали о начину функционисања аутомобила, могућим кваровима, опремом и алатима за поправку, лепотом и тешкоћама аутомеханичарског позива.  Посета је реализована уз помоћ   Љубише  Радишића  који је ученике превезао од школе до радње и назад.

ЛИНК СА СЛИКАМА